subscrever o vídeo do dia aeiou:
subscrição efectuada.
 • [VietSub] Họa Bì (Painted Skin) 2008 Full HD 720p

  teste
  FAVORITO
  3.00/5
  Partilha no teu site ou blog:

  http://youtube.com/toibadao
  ——— Truyện Hay ——–
  Đấu Phá Thương Khung: http://truyenyy.com/truyen/dau-pha-thuong-khung/
  Phàm Nhân Tu Tiên: http://truyenyy.com/truyen/pham-nhan-tu-tien/
  Già Thiên: http://truyenyy.com/truyen/gia-thien/
  Đỉnh Cấp Lưu Manh: http://truyenyy.com/truyen/dinh-cap-luu-manh/
  Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi: http://truyenyy.com/truyen/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/
  Kiều Kiều Sư Nương: http://truyenyy.com/truyen/kieu-kieu-su-nuong/
  Thôn Phệ Tinh Không: http://truyenyy.com/truyen/thon-phe-tinh-khong/
  Bách Luyện Thành Tiên: http://truyenyy.com/truyen/bach-luyen-thanh-tien/
  Lưu Manh Lão Sư: http://truyenyy.com/truyen/luu-manh-lao-su/
  Linh La Giới: http://truyenyy.com/truyen/linh-la-gioi/

  Tên tiếng Anh: Painted Skin
  Tên tiếng Trung: 画皮
  Tên phiên âm: Huà pí
  Đạo diễn: Trần Gia Thượng, Tiễn Vĩnh Cường, Cao Lâm Báo
  Trợ lí đạo diễn: An Vạn Đức
  Biên kịch: Trần Gia Thượng, Quảng Văn Vĩ, Lưu Hạo Lương
  Giám chế: Trần Gia Thượng, Từ Lập Công, Uông Thiên Vân, Lý Văn Hoa
  Chỉ đạo võ thuật: Đổng Vĩ

  Nhà sản xuất: Bàng Hồng, Bàng Dũng, Vương Hưng Long, Tiểu Khải
  Nhiếp ảnh: Huỳnh Nhạc Thái, Huỳnh Gia Huy, Lưu Ái Đông, Tiễn Tiếp, Trần Kì Hiệp
  Mỹ thuật: Lưu Kinh Bình, Lôi Sở Hùng

  Phục trang: Ngô Bảo Linh
  Hóa trang: Khâu Thụy Văn
  Âm nhạc: Tằng Cảnh Tường, Lý Diệu Cường, Lê Chí Hùng, Hà Vấn Thu, Lô Khắc
  Công chiếu: 25/9/2008

  Doanh thu: 170 triệu NDT
  Thể loại: tình cảm

  Diễn viên:
  Triệu Vy – Bội Dung
  Châu Tấn – Tiểu Duy
  Trần Khôn – Vương Sinh
  Chân Tử Đan – Bành Dũng
  Tôn Lệ – Hạ Băng
  Thích Ngọc Võ – Tiểu Dịch
  Lương Gia Hào – Hạ Hầu Tưởng
  Tấn Tùng – Cao Tưởng
  Lý Kì Long – Ngô Chiêu
  Hàn Chấn Hoa – Trại Thần Tiên
  Liễu Nham
  Văn Dương
  Kim Lương
  Tiếu Thông
  Lương Khải Địch
  Đàm An Nghiệp
  Thích Vân Bằng
  Triệu Trường Châu
  Khúc Đại Lôi
  Đái Tiểu Dật
  Trần Mẫn Du
  Vương Xảo Ngọc
  Kha Đồng
  Huỳnh Kim Long
  Trần Diên Dân
  Mã Vĩnh Hào
  Trương Cương
  Ngô Cao Lâm
  Phạm Quảng Hy
  Sử Thiên
  Trần Kiến Hưng
  Tần Phùng Phi
  Lưu Phi Long
  Ngô Hưng Vũ
  Vạn Kì Lượng
  Chu Quốc Kì
  Xa Kiếm Huy
  Thái Quốc Bình

 • portal aeiou.pt

  Chat Bla Bla

  mail grátis aeiou    zap aeiou

 • Área Pessoal