subscrever o vídeo do dia aeiou:
subscrição efectuada.
 • Help! Me

  teste
  FAVORITO
  3.00/5
  Partilha no teu site ou blog:

  หนังสั้นนักเรียน ระดับ ม.ต้น : Help Me
  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2554
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน